Velkommen til Norsk Zoologisk forening!

Ordinært medlem
Pris: 300

Familiemedlem
Pris: 50

Barn/Ungdom
Pris: 150

Institusjon/Bedrift
Pris: 380

Livsvarig medlem
Pris: 4500