Velkommen til Norsk Zoologisk forening!


Medlemstype Pris
Ordinært medlem 300,00 Til Innmelding
Familiemedlem 50,00 Til Innmelding
Barn/Ungdom 150,00 Til Innmelding
Livsvarig medlem 4 500,00 Til Innmelding